KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE LECTOR LIA VAN DOORN LECTORAAT INNOVATIEVE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Sociale professionals in de frontlinie

Van sociale professionals wordt veel verwacht. Ze moeten achter de voordeur kijken, zich actief bemoeien met opvoeding en levenswijze, en op het juiste moment ingrijpen. Maar hoever ga je daarin? En in wiens belang handel je? Dat zijn de morele dilemma’s waar mijn lectoraat zich op richt.
Lees meer over het lectoraat.

Ethiek van praktische waarde

Afsluitend symposium Dilemma's Doordacht en Moresprudentie hetgeen heeft plaatsgevonden op 31 oktober 2014.
Een samenwerking tussen het Kenniscentrum Sociale Innovatie en CNV Publieke Zaak

Als sociale professional loop je regelmatig tegen morele dilemmá aan in je werk. Denk bijvoorbeeld aan de keuze om een kind al dan niet uit huis te plaatsen of vermoedens van mishandeling ter sprake te brengen.
Het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening deed de afgelopen jaren samen met het werkveld onderzoek naar dilemma's die sociale professionals en studenten Social Work ervaren in hun werk of stage.

De resultaten van deze projecten werden gepresenteerd op dit symposium. Het symposium is gericht op herkennen en bespreekbaar maken van ethische dilemma's en op het inventariseren van wat er nodig is om goed met deze vraagstukken om te gaan. Het centrale thema is: "de transities die plaatsvinden in het sociale veld en de dilemma's die daaruit voortkomen".
Deelnemers aan het symposium ontvingen gratis de 3 nieuwe boeken uit de reeks "Ethiekwerk".

Een korte impressie van deze dag vindt u hier.

Symposium Voedselbanken en hun relaties ontmoeten en inspireren elkaar

Op 17 oktober, de Internationale Dag voor Uitroeiing van Armoede, vond het eerste Landelijke Symposium voor Voedselbanken plaats. Het symposium waar voedselbanken ervaringen en kennis kunnen uitwisselen was bij voorbaat al een groot succes en was binnen enkele dagen volgeboekt.

Het symposium is mede mogelijk gemaakt door het museum Catharijneconvent en het lectoraat van "Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening Hogeschool Utrecht". Lia van Doorn: "De nieuwe sociale ontwikkelingen op het gebied van armoede veranderen ook de verhouding tussen professionals en vrijwilligers. Het lectoraat wil een platform creëren voor kennisuitwisseling tussen professionals en vrijwilligers en werkt onder meer aan de vernieuwing van de hbo-opleiding sociaal werk."

Klik hier voor meer informatie en het complete persbericht.

INTERNATIONAAL PROJECT: HASIC (Healthy Ageing Supported by Internet and Community)

HASIC is een internationaal project gericht op het bevorderen van een gezonde levensstijl bij ouderen. Het lectoraat van Lia van Doorn werkt hier aan mee. Het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Kijk voor meer informatie op www.onderzoek.hu.nl/Projecten/Healthy-Ageing-Support-by-Internet-and-the-Community.aspx

Bent u als professional, student of vrijwilliger ge:interesseerd in dit project, neem dan contact op met Aly Gruppen aly.gruppen@hu.nl of Jeroen Knevel jeroen.knevel@hu.nl of bekijk de website http://www.hasicproject.eu/

Voedselbanken: een onmisbare schakel in het lokale armoedebeleid

In de periode 2012 en 2013 heeft het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar de Utrechtse voedselbanken en haar deelnemers. Het rapport "Voedselbanken in Utrecht - deelnemers in beeld", hetgeen gepresenteerd werd op 17 oktober 2013 "wereldarmoededag", brengt daar verslag van uit.
In de managementsamenvatting van dit rapport wordt in paragraaf 1 de opzet van het onderzoek geschetst. In paragraaf 2 volgt een typering van de Utrechtse aanpak met de uitgiftepunten. Paragraaf 3 presenteert de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.

Op www.socialevraagstukken.nl wordt gedebatteerd over het vraagstuk armoedebeleid. Hier vindt u een artikel rondom het onderzoek van de voedselbanken in Utrecht.

Ruttes participatiesamenleving is ethisch discutabel

Onder deze titel publiceerden Sabrina Keinemans en Lia van Doorn op 5 oktober 2013 een opierend artikel in het 'Dossier Participatiesamenleving' van de debatsite Sociale Vraagstukken. zie:  www.socialevraagstukken.nl

Keinemans en van Doorn betogen daarin dat Rutte met de participatiesamenleving laat zien dat het kabinet toch een ideologie heeft. En wat voor een. De keuzes die het kabinet maakt zijn niet gering: autonomie gaat ten koste van zorg, en informele hulp komt in plaats van steun. En: mannen werken en vrouwen gaan weer zorgen. De kabinetskeuzes zijn ethisch discutabel.

Moresprudentieprieproject heeft een website

Het Moresprudentieproject heeft als doel om morele oordeelsvorming in de beroepspraktijk van sociale professionals te bevorderen en zichtbaar te maken. Lees meer op www.moresprudentie.hu.nl 

Morele dilemma`s van studenten

In studiejaar 2012/2013 werd er onderzoek gedaan naar morele dilemma's in de stage- of beroepspraktijk. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van de opleidingen MWD en SPH. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:

Hoe gaan voltijd- en deeltijdstudenten MWD en SPH van de HU om met morele dilemma’s binnen hun stage of praktijk?

Aandacht voor morele dilemma\'s van hulpverleners

Samenwerking

Dit lectoraat is een gezamenlijk initiatief van:

contact

Graag willen wij onze kennis met u delen. Wilt u meer informatie over het lectoraat, onze publicaties of de projecten die we doen?
Neem dan contact met ons op.