KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE LECTOR LIA VAN DOORN LECTORAAT INNOVATIEVE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

'Sociale professionals en morele oordeelsvorming'

Lia van Doorn tijdens haar openbare les 'Sociale professionals en morele oordeelsvorming'.Op 16 juni 2008 hield ik mijn openbare les met de titel 'Sociale professionals en morele oordeelsvorming'. Bij deze gelegenheid ben ik officieel geïnstalleerd als lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening.

Na het welkomstwoord door faculteitsdirecteur dr. Jan Welmers hield ik mijn inaugurele rede. Daarin stond het belang centraal van morele oordeelsvorming door sociale professionals. Deze rede vormde de opmaat voor mijn installatie als lector door professor mr. Huib de Jong, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht. Lia van Doorn tijdens haar lectorale rede

Na deze installatie presenteerde mijn kenniskring zich met een videofilm. Deze kenniskring is erg belangrijk voor het lectoraat. Samen met de docenten en onderzoekers die hier deel van uitmaken, voer ik mijn onderzoeken uit.  

De openbare les werd afgesloten met een coreferaat door prof. dr. Paul Schnabel. Paul Schnabel is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en bestuurslid van het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds is, samen met de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) en de Hogeschool Utrecht, de initiatiefnemer van dit lectoraat.

 

 

meer informatie

Graag wil ik mijn kennis met u delen. Wilt u meer informatie over het lectoraat, mijn publicaties of de projecten die we doen?
Neem dan contact met mij op.