KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE LECTOR LIA VAN DOORN LECTORAAT INNOVATIEVE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Samenwerkingspartners

Het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening heeft een hechte samenwerking met organisaties in het werkveld en het onderwijs. Hieronder vindt u een overzicht van onze samenwerkingspartners.

Initiatiefnemers van het lectoraat
Mede-initiatiefnemers van het lectoraat zijn:
 
Twee stafmedewerksters van de NVMW zijn werkzaam bij het lectoraat, waardoor er een goede toegang is tot het beroepenveld van maatschappelijk werkers. 
 
Kenniscentrum Sociale Innovatie
Daarnaast is het lectoraat is onderdeel van het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van de Faculteit Maatschappij & Recht van de Hogeschool Utrecht. Binnen het KSI werken acht lectoren. Ik werk vooral veel samen met de lectoraten:
 
Hogeschool Utrecht
Binnen de Hogeschool Utrecht vindt er uitwisseling plaats met de opleidingen:
 
Docenten van deze opleidingen zijn gedetacheerd bij het lectoraat en we leveren bijdragen aan het onderwijs en de curriculumontwikkeling.
 
Kennisinstituten
Naast de Hogeschool Utrecht werken we ook samen met de volgende hogescholen, universiteiten en kennisinstituten:
 
Commissies en werkgroepen
Ook ben ik lid van de volgende commissies en werkgroepen:
 
Internationale partners
Tot slot werken we ook internationaal steeds meer samen. Dat doen we onder meer met:
 

En in het project:

 

 

meer informatie

Graag wil ik mijn kennis met u delen. Wilt u meer informatie over het lectoraat, mijn publicaties of de projecten die we doen?
Neem dan contact met mij op.