KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE LECTOR LIA VAN DOORN LECTORAAT INNOVATIEVE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Curriculum Vitae

 

Huidige functie
2007  – heden Lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening, Hogeschool Utrecht, Faculteit Maatschappij en Recht

Nevenfuncties
2007  – heden Adviseur van het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness.
2007  heden
Lid van de Raad van advies van het Netwerk Eropaf, Amsterdam.
2005  heden Redactielid van TSS, Tijdschrift voor sociale vraagstukken.
20032005 Lid landelijke werkgroep 'Iedereen onderdak,' een iniatief van de Eerste en Tweede kamerleden van de PvdA, in samenwerking met de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting en Aedes.
20032005 Deelnemer van het Europese netwerk 'Constructing Understanding of Homelessness and Homeless populations'(CUHP)'    
20002004
 Redactielid van Passage, Tijdschrift voor rehabilitatie.
1994   heden Lid Raad van toezicht van de Stichting Tussenvoorziening, Utrecht.
 

Loopbaan
Periode Functies

1994   –2007

Senior onderzoeker en projectleider bij MOVISIE, voorheen Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW), Programma Sociaal Beleid, Utrecht.

2003  –2005
Senior onderzoeker Hogeschool Utrecht, Faculteit Sociaal Agogische Opleidingen (FSAO). Lectoraat Maatschappelijke Reintegratie en Community Care.

2005

Gastonderzoeker Institut National d'Etudes Demographiques (INED), Afdeling 'Recherche sur les personnes sans domicile et les situations marginales de logement,' Parijs.
1993   –1996
Wetenschappelijk medewerker Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen, Vakgroep Algemene Sociale Wetenschappen.
1992
Coördinator Instelling voor Maatschappelijke Opvang, de Sleep-inn, Utrecht.
1987   –1988
Stagiair Raad voor het Jeugdbeleid, Amsterdam.

Opleiding
Jaar Studie
2002 Promotie Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht.
1988
Doctoraal Wijsgerig historische Pedagogiek, Universiteit Utrecht.
1983
Diploma Hoger Beroeps Onderwijs, Docentenopleiding, Kees Boekeschool, Bilthoven.  

meer weten?