KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE LECTOR LIA VAN DOORN LECTORAAT INNOVATIEVE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Bijzonder lector geschiedenis van het sociaal werk

Hogeschool Utrecht heeft Maarten van der Linde benoemd tot bijzonder lector Geschiedenis van het Sociaal werk. Op 11 november 2011 hield hij zijn openbare les. Er was een grote opkomst: een kleine driehonderd belangstellenden waren aanwezig. Van der Linde zette in zijn rede vijf Europese pioniers van het sociaal werk uit de negentiende eeuw in de schijnwerpers: Elisabeth Fry, Thomas Chalmers, Daniel van der Heydt, Ocativa Hill en Johanna ter Meulen. Van elk schetste hij de inzet en activiteiten en vatte hij samen welke blijvende waarden en praktijken zij ons hebben nagelaten. Docent en historicus Maarten van der Linde heeft jarenlange kennis en ervaring binnen het terrein geschiedenis van het sociaal werk. Zo is hij onder andere auteur van het ‘Basisboek geschiedenis sociaal werk in Nederland’ en lid van het educatieve bouwwerk  ‘Canon Sociaal Werk in Nederland en Vlaanderen’ . Het bijzonder lectoraat Geschiedenis van het Sociaal Werk is gefinancierd door het Oranje Fonds. Het Fonds heeft hiervoor 70.000 euro beschikbaar gesteld. De bijzonder lector valt onder het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening.

Opdracht bijzonder lector en lectoraat
Het lectoraat gaat per 1 september 2011 van start tot 1 september 2013. Van der Linde krijgt hierbij een aanstelling voor de duur van twee jaar en zal als bijzonder lector het historisch bewustzijn van het sociaal werk in het beroepsveld en het HBO onderwijs versterken.
Doelstellingen zijn om actuele maatschappelijke vraagstukken uit het sociale domein te verbinden met kennis en inzichten uit het verleden en om bij te dragen aan de vernieuwing en ontwikkeling van methodische concepten en praktijken in het beroepsveld en het HBO onderwijs.

Historisch perspectief
Daarnaast brengt de bijzonder lector het historisch perspectief binnen het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht in en fungeert hij als de verbindende schakel tussen het kenniscentrum en de Canon Sociaal Werk in Nederland en Vlaanderen. Doel van het lectoraat is het vertalen van gegevens uit onderzoek, beroepspraktijk en wetenschappelijke theorievorming naar methodische aanpakken, opleidingsstrategieën en beroepscompetenties voor het onderwijs.