KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE LECTOR LIA VAN DOORN LECTORAAT INNOVATIEVE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Artikelen

 
2012
 
Gruppen, A (2012), Transfermedewerker verbindt opleiding en werkwveld. Interview in Sozio 104, februari 2012
 
Jonge, E. de (2012). Onderwijs voor het onderwijs, in Filosofie jrg 22, nr 2, april/mei 2012 p.41
 
Verstoep, C (2012). recensie van ‘Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling’, Jef Peeters red. (2010)in: Journal of Social Intervention,2012,1
 
Verstoep, C.(2012). recensie van ‘Koninkrijk vol sloppen. Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw’, Auke van der Woud (2010) in:Maatwerk, vakblad voor Maatschappelijk Werk,1
 
 
2011
 
Butter, R. (2011). Vergeven of vergelden: meningen over de reclassering, Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk, 6, 30-32.
 
Butter, R, & Hermanns, J. (2011). Impact of experienced professionalism on professional culture in probation. European Journal of Probation, 3/3, 31-42.
 
Butter, R. (2011). Vergeven of vergelden:meningen over de reclassering [Forgive or retaliate: public opinion on probation]. Paper presented at the Nederlandse Vereniging voor Criminologie [Dutch Criminological Association]. June, 2011, Leiden.
 
Butter, R. (2011). Dancing with structure: research in ecological pedagogy. Quality & Quantity, 45, p. 739-741.

Doorn, van L., W de Graaf, C. Akkermans. & Kloppenburg, R (2011). Alarm over dakloze gezinnen. Reconstructie van een mediahype. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 20 (4), p. 5–20.
 
Ewijk, H. van (2011). Collaboration in community research. European Journal of Social Work, 14.1., p. 41-53.
 
Graaf, W. de, L. van Doorn, R. Kloppenburg en C. Akkermans (2011). Homeless families in the Netherlands: Intervention, Policies and Practices. Journal of Social Research & Policy (JSRP), volume 2, issue 1. July 2011, p. 5-18.
 
Hermanns, J., Jonge, E. de & Los, M. (2011). De humanitaire waarde van de reclassering voor de samenleving. In: J. Bosker, E. de Jonge & A. Menger (Eds.), Het vakmanschap van de reclasseringswerker. Congresbundel (pp. 47-48). Utrecht: Hogeschool Utrecht.
 
Hoijtink, M. en L. van Doorn (2011). Bestuurlijke turbulentie in het sociaal werk: de uitdaging van meervoudige coalitievorming. Journal of Social  Intervention. Theory and Practice,  volume 20, Issue 3, september 2011, p. 5-23. 2011.
 
Jonge, E. de (2011). Professionele missies: Maatschappelijk werk en reclasseringswerk. Maatwerk, 14 (6), p. 21-23.
 
Jonge, E. de (2011). Een kijkje in de Amerikaanse keuken: Over normen en waarden van het beroep. Maatwerk: Vakblad voor maatschappelijk werk, 14 (3), p. 18-21. 
 
Jonge. E. de (2011). Kritiek van de praktische vernuftigheid: constructie en deconstructie in het filosofieonderwijs. Filosofie. Tweemaandelijks Tijdschrift van de Stichting Informatie Filosofie, 21 (6), p. 52-53.
 
Jonge, E. de (2011). Vleugellamme engelen. Maatwerk: Vakblad voor maatschappelijk werk, 14 (1),p.  27. 
 
Jonge, E. de (2011). Het drama van de professional. Maatwerk: Vakblad voor maatschappelijk werk, 14 (2),p.  22-25.
 
Kanne, M. & Keinemans, S. (2011). Pleidooi voor organisatie overstijgend moreel beraad. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 21(3),p. 70-75.

Keinemans, S., & Kanne, M. (2011). Nood aan morele reflectie. Schipperen tussen handelingsalternatieven. Maatwerk, 12 (3), p. 27-30.
 
Keinemans, S. (2011). Complex en gelaagd. Waardevolle steun aan jonge moeders. Maatwerk, 12(4), p. 28-30.
 
Linde, M, van der (2011). ‘Louis Blankenberg (1852-1927), promotor individuele hulpverlening: “Onweerstaanbare drang naar menschenliefde door daden”, SoziO-SPH, 101, p. 26-29.
 
Linde, M, van der (2011). ‘Kees Trimbos (1920-1988); geestelijk bevrijder en kritisch psychiater’, SoziO-SPH, 103, p. 24-27.
 
Sprinkhuizen, A., M. Scholte, K. Penninx, D. Heineke en L. van Doorn (2011). Burgerkracht of spierballentaal. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. No 7-8 / juli-augustus 2011, p. 20-25.
 
Stenberg, S.A, Doorn, L. van, & Gerull, s. (2011). Locked out in Europe. A comparative Analysis of Evictions due to Rent  Arrears in Germany, the Netherlands and Sweden. Journal of Homelessness.
 
2010

Absil, M., & Butter, R. P. (2010). Ontwikkeling van een zelf-evaluatie instrument voor de zelfstandigheidsbeleving van leerlingen met een verstandelijke beperking [Development of a self-evaluation tool to assess the sense of independence of inellectually disabled children]. Manuscript accepted by Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen.
 
Butter, R., & Ponte, K. (2010). Medewerkers blijven langer in de organisatie naarmate ze meer bindingen hebben: een onderzoek bij de trainees van de gemeente Rotterdam [Employees stay longer in the organization when their job embeddedness is higher: a study among the trainees of the city of Rotterdam]. Tijdschrift voor Management Development, 1,p.  26-29.
 
Butter, R. P., & Van Raalten, R. (2010). Ontwikkeling van een online instrument voor studieloopbaanbegeleiding: een student-omgeving fit benadering [Development of an online tool for study guidance: a student-environment fit approach]. Tijdschrift voor Lerarenopleiders (VELON/VELOV), 31(3), p. 19-26.
 
Doorn, L. van (2010). 'Morele oordeelsvorming. Verantwoordelijkheid delen bij ethische kwesties'Alert voor sociaal werk en politiek. Uitgave van pluralistisch overleg welzijswerk VZW. Jrg. 36, nr. 4, oktober 2010, p. 16-21.
 
Doorn, L. van (2010). 'Maatschappelijk werk in een veranderende omgeving'. Vangnet. Algemeen Maatschappelijk Werk. Special diversiteit. Juni 2010, p. 17.
 
Doorn, L. van (2010). 'Brandende kwesties. Maatschappelijk werken in een veranderende omgeving'. Maatwerk, Vakblad voor maatschappelijk werkers. Nr. 2, april 2010, p. 2-5.
 
Doorn, L. van (2010). 'Perception of Time and Space of (Former) Homeless People.' Journal of Human Behaviour and Social Environment. Routledge, Volume 20, issue 2, 218, 2010.
 
 
Jonge, E. de (2010). Zere plek. Maatwerk. Vakblad voor maatschappelijk werk, 13 (2), p. 28.
 
Jonge, E. de (2010). Vlees op de botten. Maatwerk. Vakblad voor maatschappelijk werk, 13 (6), p. 25.
 
Jonge, E. de (2010). The strategic logics of professional justifications. Paper presented at the research seminar NL UU SOPINS 29-11-2010. Utrecht: Universiteit Utrecht. (paper onderzoeksseminar)
 
Poel, L. van der. Butter, R., & Blokhuis, A. (2010). Spel en emotioneel welbevinden bij kinderen met een verstandelijke beperking [Play and emotional well-being in mentally retarded children]. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 1, 42-57
 
Verstoep, C. (2010) . recensie van ‘Vrouwenhulpverlening 1975-2000.Beweging in en rond de gezondheidszorg’, J.van Mens-Verhulst en B.Waaldijk (red.), in: Maatwerk, vakblad voor Maatschappelijk Werk, 2010,4
 
Verstoep, C. (2010). recensie van ‘Sociaal Werk in Nederland’, J.Bijlsma en H.Janssen, in: Maatwerk, vakblad voor Maatschappelijk Werk,2010,2
 
 
2009
 
Butter, R. (2009). De goede coach heeft altijd gelijk: essay over coaching in het onderwijs [The good coach is always right: essay on coaching in educational settings]. HU Magazine, nr. 2, June 2009, p.28-29.
 
Butter, R. (2009). Contextualisering in de arbeids- en organisatiepsychologie. A&O items: nieuwsbrief arbeids- en organisatiepsychologie. Online: http://www.aeno-items.nl/AenOapril2009/aContextualisering.html.
 
Doorn, L. van en R. Engbersen (2009). 'Flexibel Wonen in Rotterdam.' Het Experiment, jrg. 25, nr. 3, 2009, pp 20-21.
 
Doorn, L. van (2009). 'Morele dilemma's en morele oordeelsvorming in de jeugdzorg.' Jeugdbeleid, nr. 3
 
Doorn, L. van (2009). 'Morele oordeelsvorming'. Sociale Psychiatrie. Vakblad Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde. Themanummer: Beslissingsbogen. Jrg. 29, nr. 91, oktober 2009, p. 7-12.
 
Doorn, L. van (2009). 'Hulpverlening mist moraal.' De Volkskrant, 24 augustus 2009.
 
Grootoonk, E. (2009). recensie 'Goed werk' in Journal of social intervention, volume 18 p. 86-90
 
Jonge, E. de (2009). Enkele reis ontplooiing. Maatwerk. Vakblad voor maatschappelijk werk, 12 (6), p. 35.
 
Hendriks,P., Kloppenburg,R. Gevorgianien, V., Jakutien R., (2009). Cross-National Social Work Case analysis: learning from international experience within an electronic environment. European Journal of Social Work.
 
Roosenhoff, T. A. P., Stehouwer, M. C., De Vroege, R., Butter, R. P., Van Boven, W., & Bruins, P. (2009). Air removal efficiency of a venous bubble trap in a minimal extracorporeal circuit during coronary artery bypass grafting. Manuscript accepted by Artificial Organs.
 
Uyterlinde, M., L. van Doorn en K. Penninxs (2009). 'Hangouderen'.Stads Magazine, nr. 10, 2009, p. 22-26.
 
Verstoep, C .(2009). recensie van ‘Van Richmond naar Reid. Bronnen en ontwikkeling van taakgerichte hulpverlening in het maatschappelijk werk’, Lou Jagt  (2009) in: Tijdschrift Sociale Interventie, 2009, 18, 2
 
Verstoep, C. (2009).  Bartholomeusgasthuis (1367) dat weer gaat functioneren als Huis in de Wijk, www.bartholomeusgasthuis.nl/,  bijdrage studiemiddag Canon Sociale Geschiedenis, HU, Utrecht

Verstoep C. (2009). Een vrouwenambacht van moeder op dochter: boerenkaasbereiding in Midden Nederland, circa 1895-1940, in: Vrouwen van het land: anderhalve eeuw plattelandsvrouwen in Nederland, Repertorium Geschiedenis Nederland (ING)
 
2008
 
Butter, R. (2008). Dansen met structuur (onderzoek in de ecologische pedagogiek) [Dancing with structure: research in Ecological Pedagogy]: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 47, 12, p. 531-532.
 
Butter, R. (2008). De moeder aller management waanideeën [The mother of all management misperceptions]: review. www.managementsite.nl  
 
Doorn, L. van (2008). 'Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening. Nieuws Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs.' Sociale Interventie. Tijdschrift voor de wetenschap van sociale professies, jrg. 17, nr. 4, 63-63, 2008.  
 
Doorn, L. van (2008). 'Morele oordeelsvorming.' Lectorale rede Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening. Maatwerk. Vakblad voor maatschappelijk werk. nr. 4 – augustus 2008, p. 4-7.

Doorn, L. van,M. Uyterlinde en K. Penninx (2008). 'Van leugenbankje naar openluchtsocieteit. Hangouderen geven geen overlast.' TSS, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, juli/augustus 2008.
 
Doorn, L. van, M. Uyterlinde en K. Penninx (2008). 'Problemen met hangouderen? Ouderen signaleren tekorten in publieke ruimte.' Vitale Stad, Vakblad voor stedelijke vernieuwing en leefbarheid. Thema: Ouderen in de wijk. Jrg.11, april 2008, p. 20-21.
 
Doorn, L. van (2008). 'Weg van het bureau, terug naar de mensen. Eropaf. Kwetsbare burgers erbij halen en erbij houden.' Sozio. Vakblad voor sociale en pedagogische beroepen. Nummer 81, april 2008, pp. 6-11.
 
Visser, C. & Butter, R. (2008). De effectiviteit van oplossingsgericht werken en cliëntgeleide contractering bij coaching en advisering: lessen uit de psychotherapie [The effectiveness of solution focused working in coaching and consultancy]: Gedrag & Organisatie, 1, p. 35-55.
 
2006-1994
 
Doorn, L. van (2006).  'Zorg voor daklozen met verslaving en psychische problemen.' Handboek Lokaal Gezondheids- en Zorgbeleid (LGZ). Elsevier, Den Haag. 
 
Doorn, L. van en E. Tonkens (2006). 'Down en out in Londen en Parijs. Engelse flinkheid of Frans gedogen.'TSS. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, nummer 9, 2006, pp. 8-11.
 
Doorn, L. van (2006). 'Straatkranten in de problemen. Nu het nieuwtje er af is.' TSS. Tijdschrift voor sociale vraagstukken. nr. 6, juni 2006, pp 8-11.  
 
Doorn, L van (2005). 'Phases in the development of homelessness – a basis for better targeted service interventions.' The magazine of FEANTSA. The European Federation of national organisations Working with the Homeless, Homeless in Europe. Winter 2005, p. 14-17.
 
Doorn, L. van (2005). 'Phases dans le développement du sans-abri – une base pour des interventions mieux ciblées.' Le Magazine de la FEANTSA. Fédération Européenne d’Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri. Sans-abri en Europe. Hiver 2005, p. 14-17.
 
Doorn, L. van en E. Tonkens (2005). 'Het Engelse offensief tegen buitenslapen. Een verbintenis tussen activering en repressie.' Passage. Tijdschrift voor rehabilitatie, nr. 2, Juli 2005, p. 36-43.
 
 
Doorn, L. van. Clochards (2005). 'Niet alle daklozen zijn dakloos in Parijs.' TSS, nr. 4, 2005, p. 28-29.
                                              
Doorn, L. van. 'Olympische spelen in Parijs? (2005). Onzichtbare daklozen.' TSS, nr. 6, juni 2005, p. 34-35.
 
Tonkens, E. en L. van Doorn (2005). 'Empowerment en ongeduld in de controlecultuur. Wat is er zo ergerlijk aan bedelende daklozen?' TSS. Tijdschrift voor de Sociale Sector, nr. 4, 2005. p. 4-9.
 
Doorn, L. van (2004). Mag ik hier op de stoep staan?’ Ervaringen met outreachende hulpverlening.' Maatwerk. Vakblad voor maatschappelijk werk. Nummer 3, juni 2004, p. 18-22.            
                                  
Doorn, L. van (2004) . 'Overlevingsstrategieën van daklozen in de schemerzone tussen onder- en bovenwereld.' AGORA. Tijdschrift voor sociaal-ruimtelijke vraagstukken. Jaargang 20, nr. 3, 2004, p. 10-13. 
 
Doorn, L. van en S. Beumer (2003). 'Proefproject helpt lastige daklozen in Utrechtse binnenstad. GRIP! combineert dwang met ‘softere’ methodes.' Maatwerk. Vakblad voor maatschappelijk werk. Themanummer 'Veiligheid'. Nummer 6, 20 december 2003, p. 21-25.
 
Doorn, L. van. Niet van de straat. 'Niet van de straat. Het recente onderzoek naar daklozen op een rij.' Tijdschrift voor de Sociale Sector, jrg. 57, nr. 7/8 2003, p. 24-29. 
 
Doorn, L. van (2003). 'Het ruwe leven in de marge.' PSY, jrg. 7, nr. 3, 2003, p. 39.
 
Doorn, L. van (2002). 'Kritische interventiemomenten bij dakloosheid. Op het juiste moment ingrijpen.' Maatwerk. Vakblad voor maatschappelijk werk, nr. 6, december 2002, p. 29-35. 
 
Tonkens, E. en L. van Doorn (2001). 'Turning rough sleepers into responsible citizens. Third way policies on homelessness in England and the Netherlands.' Renewal, Vol. 9 No. 2/3, 2001, p. 142-151. 
 
Doorn, L. van. 'Helpen zonder hulpvraag (2001).' TSS. Tijdschrift voor de Sociale Sector, jrg. 55, nr. 9, september 2001, p. 34.
                                              
Doorn, L. van (2000). Maatschappelijke Opvang. Handboek Welzijnsbeleid en Wetgeving. VUGA, Den Haag.
 
Doorn, L. van (2000). 'From begging to dealing. The stock of income strategies of the homeless.' Focaal. Ethnography of the street. Contemporary street ethnography: different experiences, perspectives and methods. (ed. Gigengack, R. & P. van Gelder), december 2000, p. 31 - 49.   
 
Stoelinga, B. en L. van Doorn (2000). 'Uit de marge. Versterking van de positie van de gemarginaliseerde burger.' In: Hortulanus, R.P. en J.E.M. Machielse (red.), In de marge. Het Sociaal Debat nr. 1. Elsevier, Den Haag. 
                                  
Doorn, L. van (2000). 'Redactioneel. Enkele overdenkingen van een kersvers redactielid.' Passage. Tijdschrift voor rehabilitatie, 9e jrg., nr. 2 juli 2000.
 
Doorn, L. van, en E. Tonkens (2000). 'De strijd tegen de soep. Opties en sancties in de ‘sociale investeringsstaat’. Casus daklozen in Groot Brittanie.' TSS. Tijdschrift voor de Sociale Sector. December 2000, p. 34 - 39.  
                                               
Doorn, L. van (1997). 'Down and out. Zelfbeschermingsgedrag bij dak- en thuislozen.' Psychologie en Maatschappij, nr. 80, 1997, p. 220-230.
 
Doorn, L. van (1997). 'Vaardigheid in overleven. Over sociale competenties van dak- en thuislozen.' In: Sociologische Gids, themanummer 'Dak- en thuislozen', juli / augustus (jg. XLIV) 1997.
 
 Jonge, E. de (1997). Het incident: mores leren. VIC. Tijdschrift van de Vereniging voor Filosofie Onderwijs, 26 (3), p. 23-24.
 
Doorn, L. van (1995). 'Dak- en thuisloze gezinnen in Engeland: van opvang naar woonruimte.' TSS. Tijdschrift voor de Sociale Sector, november 1995, nr. 11.
 
Doorn, L. van (1994). 'Er zitten altijd wel bekenden in het park. Over de sociale leefwe­reld van dak- en thuislozen.' Passage, nr. 6, december 1994.           

meer publicaties

Bekijk ook onze boeken, boekbijdragen en rapporten.