KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE LECTOR LIA VAN DOORN LECTORAAT INNOVATIEVE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Bijdragen aan boeken

2013
 
Kanne, M.E., Grootoonk, E. (2013). Het moresprudentieproject: werkplaats voor normalitieve professionalisering. Ewijk, H., Kunneman, H. Praktijken van normatieve professionalisering (p. 75-96). SWP Amsterdam.
 
2011
 
Doorn, L. van. (2011). Morele dilemma’s en morele oordeelsvorming in de jeugdzorg. Broer, N. H. Deckere, M. Meer, T. Notten en J. Stakenborg (red.). Grenzeloze pedagogiek tussen wetenschap en praktijk / Pedagoog verklaar u nader. VBSP. p. 47 -52.
 
Hof, E. van ‘t en Teppema. S. (2011). Philosophy of life in social work. In: E. Kähkönen en T. Pauha (Eds.) (2011), Faith-based Social Action in Combating Marginalisation. Conference proceedings (pp. 31-50). Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki.
 
Jonge, E. de (2011). Professionaliseringstaken. In: S. Horneman & W. Nijhof (Eds.), Methodiek sociaalpedagogische hulpverlening (p. 207-230). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 
2010-2008
 
Dijkstra, S., N. van Dartel, W. Verhoeven en T. Veldkamp. Verborgen schatten. Wat goede professionals en clienten ervaren bij de aanpak van geweld. Avans, Hogeschool Breda, 2010, p. 125-135.
 
 
Tonkens, E., J. Kennedy, F. van Gemert, L. van Doorn en H. van Gunsteren. Tussen onderschatten en overvragen. Actief burgerschap en activerende organisaties in de wijk. De Stadswijkstudies 3, Trancity reader, juni 2008. 
 
Kerkhoven, E. van, W. van Genugten en L. van Doorn. Hoofdstuk 3 – Maatschappelijke Dienstverlening. In: De Bie, M. en H. van Ewijk (red.), Sociaal Werk in Vlaanderen en Nederland. Een begrippenkader. Commissie cultureel verdrag Vlaanderen Nederland. Wolters Kluwer, 2008, p. 99-129.
 
2005-1999
 
Doorn, L. van en J. Wolf. Homeless in the Netherlands. In: Encyclopedia of Homeless, Berkshire Publishing Group / Sage, 2005, p. 412-418.
 
Stoelinga, B. m.m.v. E. de Krijger, L. van Doorn en D. Heineke. Nieuwe competenties voor beroepskrachten. In: Penninx, K. en C. Scholten e.a. Werken aan maatschappelijke ondersteuning. Een handreiking voor sociale professionals. 2005, p. 161-195.
 
Doorn, L. van. Botsende werkelijkheidsopvattingen: institutionele ratio’s versus de realiteit van de straat. In: Nuy, M. en F. Brinkman (red.), Wanorde in een mensenleven. Een bezinning op thuisloosheid. SWP: Amsterdam, 2004, p. 57-86.
 
Doorn, L. van. Presentie en interventie op het juiste moment. Intermezzo. In: Brinkman, F., A. Baart, L. van Doorn en G. van der Laan, Presentie in de praktijk. Een verkenning in de maatschappelijke opvang. NIZW: Utrecht, 2004, p. 121-127.  
 
Doorn, L. van. De spanning tussen outreachende hulpverlening en vraaggericht werken. In: Freitag, T., I. Leene en C. Tenhaeff, Buurtgerichte sociale activering. Methodiek voor een gebiedsgerichte aanpak. NIZW: Utrecht, 2004, p. 203 - 205  
 
Doorn, L. van. De catacomben van de singel: het domein van de straatbewoners. In: Prakken, J. en L. Verplanke (red.), De Catharijnesingel. Worsteling tussen leefbaarheid en bereikbaarheid. NIZW: Utrecht, 1999.
 
Jonge, E. de (2005). Multicultureel competent handelen. In: Linde, M. van der (Ed.), Multicultureel competent handelen. Van potentie naar competentie (pp. 7-10). Horstcahier 22. Driebergen: Hogeschool De Horst.
 

meer publicaties

Bekijk ook onze boeken, artikelen en rapporten.