KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE LECTOR LIA VAN DOORN LECTORAAT INNOVATIEVE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Boeken

 
2012
 
Dijkstra S, en Doorn  L.van, (2012). Van het erf af, de trek van boerendochters naar de stad en de honger naar het landleven, Uitgeverij de Graaff
 
2011
 
Jonge, E. de. (2011). Professionaliteit. Een model van kern en context. Deventer, www.professionaliteit.nu/ 
 
Linde, M, van der (2011).Doe wel, maar zie om. Een pleidooi voor historisch besef in het sociaal werk. Uitgave Lectoraat Geschiedenis van het sociaal werk, Hogeschool Utrecht, november 2011, 108 blz.
 
 2010-1994
 
Bauduin , D. en Kanne, M. (2009).Tijd voor reflectie. Praktische ethiek in psychiatrie en rehabilitatie Amsterdam: SWP.
 
Alfons Ravelli, Lia van Doorn en Jean-Pierre Wilken (red.).
Uitgeverij Coutinho: Bussum, 2009.
 
Doorn, L. van, Y. van Etten en M. Gademan.
Uitgeverij Coutinho: Bussum, 2008
 
Doorn, L. van.
Uitgeverij Coutinho: Bussum, 2005.
 
Doorn, L. van.
Oranje Fonds. Uitgeverij Hoogland & Zoon: Arnhem, 2004.
 
Doorn, L. van.
Academisch proefschrift NIZW: Utrecht, 2002.
 
Doorn, L. van en L. Tabak.
JWF/NIZW: Utrecht 2000.
 
Doorn, L. van.
NIZW: Utrecht, 1994.
 
Doorn, L. van.
Een zwervend bestaan: een stadsetnografi­s­che stu­die naar dak- en thuislo­zen in Utrecht 
Universiteit Utrecht: Utrecht, 1994. 
 
Jonge, E. de (1995). Ethiek voor maatschappelijk werkers. Een methodische aanpak van morele dilemma’s. Bussum: Coutinho.

meer publicaties

Bekijk ook onze boekbijdragen, artikelen en rapporten.